Algemeen

atletiekclub-tact.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom zijn van de vzw atletiekclub kTACT met maatschappelijk zetel te 3800 SINT-TRUIDEN, Lepelstraat 7, ingeschreven in het KBO onder 0421547548. De klant kan via voornoemde webwinkel, wijn en wijnpakketten aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “online” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door atletiekclub kTACT. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij atletiekclub kTACT als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaardt op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door atletiekclub kTACT. De algemene voorwaarden van atletiekclub kTACT heffen de algemene voorwaarden van de klant op een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege atletiekclub kTACT ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van atletiekclub kTACT verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

Prijzen

De op de webshop aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen.

Betaling

Atletiekclub kTACT biedt een manier om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betalingen door de klant geschiedt bij de bestelling van de goederen. De betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van atletiekclub kTACT verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Mollie en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.

Voorraad

Atletiekclub kTACT behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. De beschikbare hoeveelheden op de website zijn louter informatief en kunnen verschillen van de werkelijkheid. Atletiekclub kTACT behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Atletiekclub kTACT de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

Levering en afhalen

Atletiekclub kTACT biedt geen leveringen op adres aan. U kan de aangekochte goederen ter plaatsen komen afhalen op het geselecteerde afhaalmoment. Als u het afhaalmoment zou willen wijzigen, dient u ons te contacteren via mail: info@atletiekclub-tact.be

Eigendomsvoorbehoud

Atletiekclub kTACT behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

Plaats van levering

De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan atletiekclub kTACT. Via mail: info@atletiekclub-tact.be

Facturen

Er worden geen facturen opgemaakt voor online-bestellingen buiten België. Indien u als buitenlands bedrijf, toch een intracommunautaire factuur wenst, dient u ons te contacteren via mail: info@atletiekclub-tact.be

Annulering koopovereenkomst

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Atletiekclub kTACT verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen of terug te betalen indien deze een kurksmaak heeft of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening/kasticket en dit tot maximum 3 maanden na de aankoop. Wijnen met kurksmaak dienen terugbezorgd te worden in het bijzijn van de kurk en de wijn (in de originele fles). We betalen uw wijn terug en sturen de fles en de kurk voor analyse naar onze kwaliteitsdienst. De uiteindelijke eindbeslissing over de terugbetalingen ligt te allen tijde bij atletiekclub kTACT. 

Recht op teruggave. 14 dagen omruilgarantie

Atletiekclub kTACT biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door atletiekclub kTACT, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert atletiekclub kTACT zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 14 dagen.
Atletiekclub kTACT aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:
– Geopende flessen die niet naar de persoonlijke verwachtingen voldoen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.
– Flessen wijn met een rekening/kasticket ouder dan 3 maanden.
– Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.
– In prijs verlaagde wijnen. 
Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

Privacy

De persoonlijke gegevens die de klant atletiekclub kTACT bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van atletiekclub kTACT. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen en diensten.